Visa free (Polish)

  Назад


Tryb sporządzenia dokumentu umożliwiającego bezwizowy wjazd

  • wypełnić wniosek obezwizowy wjazd;
  • pootrzymaniu wniosku wystawimy fakturę  płatniczą na opłatę usługi. Wyślemy pocztą elektroniczną; Zapłacić można przez Internet, zapomocą karty bankowej, lub gotówką w biurze naszej firmy;
  • pozapłaceniu kosztów usług wyśli do naszego biura pocztą elektroniczną podpisaną  kopię umowy;
  • pootzymaniu opłaty wystawimy pocztą elektroniczną potrzebne dokumenty;
  • pootrzymaniu «Dokumenty ustalonego wzorca»,wydrukuj ten dokument, zapoznajsi ęz Poradnikiem dla turystywjeżdżającego n aBiałoruś I postaw swój podpis w przepustce;
  • Przy przekroczeniu granicy okaż ważny paszport, przepustkę, orazpolisę medyczną;

WNIOSEK NA BEZVIZOVY WJAZD NA BIALORUS


 
Nazwisko (skan strony ze zdjęcie paszportu) *
Nazwy przejścia granicznego prze z które planowany jest wjazd na Białoruś*
Data pobyty (niewięcej niż 10dni)* Выбрать дату в календаре (DD.MM.YYYY)
Iłosć osób*
Telefon (podać nr telefonu), Skype, Viber, WhatsApp*
Podanie adresu zakwaterowania na Białorusi
Wykaz uzamawianych usług turystycznych ( np. biletywstępu, przewodnik, transport, wyżywienie, noclegi, itp. )*
Skan strony ze zdjecie paszportu*

* - обязательные поляasist.png belbank.png belcard.png belcardpass.png erip.png master_chk.png mir.png visa.png visa_sec.png mir


  Разработка сайта:
ТрэвелСофт